222 999 000

Protonové centrum v Praze nabízí vybraná diagnostická vyšetření, a to magnetickou rezonanci (MR) a pozitronovou emisní tomografii v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT). Vyšetření provádíme nejen u onkologicky nemocných pacientů Protonového centra, ale i u všech ostatních pacientů, kterým ošetřující lékař vystaví žádanku.

Termíny objednání jsou krátké, jedná se o rozmezí 2-4 týdnů. Ochotně Vám zavoláme, pokud se uvolní dřívější termín pro vašeho pacienta.

 Provádíme následující vyšetření:

 • MR zobrazení hlavy (např. mozku včetně MR angiografie, spektroskopie mozku),
 • MR končetin, kloubů, páteře (krční, hrudní nebo bederní),
 • MR měkkých tkání,
 • MR zobrazení krku, hrudníku, břicha, pánve,
 • MR angiografie,
 • MR spektroskopie,
 • MR žlučových a pankreatických cest bez endoskopického zásahu (cholangiopankreatikografie),
 • MR prsu.
 • PET/CT trupu s využitím radiofarmaka fluorodeoxyglukózy (FDG) podávaného nitrožilně,
 • PET/CT trupu s využitím radiofarmaka fluorocholinu (FCh),
 • PET/CT trupu s využitím radioafarmaka fluciclovinu (Axumin),
 • PET/CT mozku s využitím radiofarmaka fluorodeoxyglukózy (FDG),
 • PET/CT pro plánování radioterapie.

Naše pracoviště je vybaveno přístroji:

MR Siemens MAGNETOM Sola 1,5 T
70 cm large bore MR skener se špičkovým gradientním systémem, tichým modem Quiet Suite a širokým portfoliem univerzálních i dedikovaných cívek včetně flexibilních.

Umožňuje kompletní diagnostiku onemocnění v oblasti hlavy, trupu, velkých a malých kloubů i pokročilé vyšetřovací techniky (difúzní a perfúzní zobrazení, spektroskopie, traktografie a mnohé další). Cíleně posílena je konfigurace přístroje pro diagnostiku nádorových onemocnění mozku, prsu a prostaty.

Přístroj je rovněž vybaven unikátní konfigurací pro přímé plánování radioterapie na podkladě MR obrazu RTiS Synthetic CT.

PET/CT GE Discovery 600

Large bore PET/CT skener s gantry šíře 70cm a field-of-view v plné šíři gantry. Je vybavený LightSpeed VCT, které, mimo atenuačně-korekčního a lokalizačního obrazu, umožňuje provedení plně diagnostického postkontrastního CT. Obvykle tak není nutné indikovat u pacienta i samostatné CT vyšetření. Spolehlivé BGO detektory PET části zajišťují optimální využití aplikované dávky radiofarmaka a dostatečnou citlivost i pro drobná patologická ložiska, například při detekci metastatického uzlinového postižení. Přístroj je primárně dedikován pro onkologická onemocnění a plánování radioterapie, lze jej však plně využít např. i pro diagnostiku zánětlivých a revmatologických chorob.

 

 

Pro lékaře

Hrazeno zdravotními pojišťovnami

Máte dotaz?

Využijte náš kontaktní formulář

  Máte žádanku?
  Poslat žádanku

  Máte-li jakékoliv zdravotní potíže, nejdříve navštivte svého praktického lékaře, případně jiného lékaře s konkrétní specializací (ortopeda, chirurga apod.). Pokud váš ošetřující lékař shledá, že právě diagnostické vyšetření magnetickou rezonancí nebo PET/CT je pro vás vhodné, napíše vám žádanku na toto vyšetření… více zde