222 999 000

PET/CT je diagnostická zobrazovací metoda nukleární medicíny využívaná zejména k diagnostice nádorových onemocnění. Vyšetření kombinuje funkční (metabolický) a anatomický (morfologický) obraz v rámci jednoho přístroje. V rámci vyšetření je nutná nitrožilní aplikace speciálních radioaktivních látek nazývaných radiofarmaka a případně také jódové kontrastní látky pro přesnější zobrazení.

Oddělení Nukleární medicíny provádí následující vyšetření:

 • PET/CT trupu s využitím radiofarmaka fluorodeoxyglukózy (FDG) podávaného nitrožilně,
 • PET/CT trupu s využitím radiofarmaka fluorocholinu (FCh),
 • PET/CT trupu s využitím radiofarmaka fluciclovinu (Axumin),
 • PET/CT mozku s využitím radiofarmaka fluorodeoxyglukózy (FDG),
 • PET/CT pro plánování radioterapie.

Termíny objednání jsou krátké, jedná se o rozmezí 3 až 4 týdnů. Ochotně vám zavoláme, pokud se uvolní dřívější termín.

Na vyšetření PET/CT se můžete objednat na telefonním čísle +420 222 999 046, nebo prostřednictvím e-mailu: zadankypet@ptc.cz.

Vyšetření PET/CT provádíme na základě lékařského doporučení (žádanky).

 • Žádanku vystaví váš ošetřující lékař.
 • Žádanka musí být podepsaná a opatřená razítkem zdravotnického zařízení.
 • Pokud budete žádanku odesílat e-mailem, do zprávy e-mailu, prosíme, uveďte také kontakt na vás (nejlépe telefonní číslo). Jestliže zašlete žádanku předem, zjednoduší to a zrychlí systém objednání.
 • V případě, že nemůžete nebo neumíte zaslat žádanku prostřednictvím e-mailu, kontaktujte recepci Oddělení nukleární medicíny na telefonním čísle +420 222 999 046, kde vám ochotně poradí, jak dále postupovat.

Originál vyplněné žádanky na PET/CT s razítkem zdravotnického zařízení a podpisem lékaře přineste vždy s sebou na vyšetření.

 1. Žádanku na PET/CT vystavenou ošetřujícím lékařem  (onkologem, pneumologem, revmatologem, chirurgem, hematologem, neurologem, kardiologem… apod.).
 2. Platnou kartičku zdravotní pojišťovny.
 3. Občanský průkaz.

Poučení pro pacienta PET/CT vyšetření

Abychom Vás ušetřili případných obav z vyšetření, připravili jsme zde základní informace. Dozvíte se, co je to za vyšetření, co Vás čeká, jak dlouho vyšetření trvá a zda jsou při něm nějaká omezení.

Informovaný souhlas pacienta s PET/CT vyšetřením

Informovaný souhlas s vyšetřením PET/CT si můžete prostudovat v klidu domova. Vyplníte a podepíšete jej až při návštěvě Protonového centra.

Používaná radiofarmaka

18F-FDG (Fluorodeoxyglukóza)  

Indikacemi k vyšetření jsou:  

Diferenciální diagnostika benigních a maligních ložiskových lézí, pátrání po neznámém primárním maligním ložisku, stanovení rozsahu onkologického onemocnění, monitorování efektu terapie, diagnostika recidivy nádorového onemocnění, plánování rozsahu radioterapie, detekce zánětlivého ložiska. 

18F-FMISO (Fluoromisonidazole) 

18F-FMISO slouží jednak k průkazu ischemie v nádoru, což má význam zejména pro způsob léčby, ale používá se také k odhadu prognózy onemocnění. 

Mezi hlavní indikace v současné době patří:  

 • Nádory mozku (gliomy)  
 • Nádory v oblasti hlavy a krku (zejména dlaždicobuněčné karcinomy)  
 • Nemalobuněčný plicní karcinom (NSCLC)  
 • Karcinom ledviny  
 • Karcinom prsu  
 • Sarkom  

18F-FCH (Fluorocholin) 

Indikacemi k vyšetření jsou:  

Karcinom prostaty, lokalizace adenomu či hyperplazie příštítných tělísek při podezření na primární hyperparatyreózu. 

18F-FCV (Fluciclovine/Axumin) 

Indikacemi k vyšetření jsou: Detekce recidivy karcinomu prostaty. 

68GA-PSMA (Prostate specific membrane antigen) 

Indikace k vyšetření jsou: 

Lokalizace karcinomu prostaty. 

18F-FES (Fluoroestradiolum) 

Vyšetření pomocí 18F-FES/PET je možno provést u karcinomu prsu:  

 • pro staging a restaging ER pozitivního karcinomu prsu,  
 • k predikci odpovědi pacienta na endokrinní léčbu,  
 • ke stanovení heterogenity exprese estrogenových receptorů u primárního nádoru a jeho metastáz.  

Indikace vyšetření musí být schválena multidisciplinárním týmem zaměřeným na karcinom prsu v rámci Komplexního onkologického centra. Je nutné zohlednit eventuální nutnost vysazení antiestrogenní léčby. 

Hrazeno zdravotními pojišťovnami

Máte dotaz?

Využijte náš kontaktní formulář

  Máte žádanku?
  Poslat žádanku

  Přiložte prosím žádanku.

  Máte-li jakékoliv zdravotní potíže, nejdříve navštivte svého praktického lékaře, případně jiného lékaře s konkrétní specializací (ortopeda, chirurga apod.). Pokud váš ošetřující lékař shledá, že právě diagnostické vyšetření magnetickou rezonancí nebo PET/CT je pro vás vhodné, napíše vám žádanku na toto vyšetření… více zde