222 999 000

Magnetickou rezonanci různých částí těla provádíme nejen u onkologicky nemocných pacientů, ale i u všech ostatních pacientů, kterým ošetřující lékař vystaví žádanku.

Oddělení Radiodiagnostiky provádí následující vyšetření:

 • MR zobrazení hlavy (např. mozku včetně MR angiografie),
 • MR končetin, kloubů, páteře (krční, hrudní nebo bederní),
 • MR měkkých tkání,
 • MR zobrazení krku, hrudníku, břicha, pánve,
 • MR angiografie,
 • MR žlučových a pankreatických cest bez endoskopického zásahu (cholangiopankreatikografie),
 • MR prsu.

Termíny objednání jsou krátké, jedná se o rozmezí 2 až 3 týdnů. Rádi vám zavoláme, pokud se uvolní dřívější termín.

Na vyšetření magnetickou rezonancí (MR) se můžete objednat prostřednictvím e-mailu: zadanky@ptc.cz.

Vyšetření MR provádíme na základě lékařského doporučení (žádanky). 

 • Žádanku vystaví váš ošetřující lékař.
 • Žádanka musí být podepsaná a opatřená razítkem zdravotnického zařízení.
 • Pokud budete žádanku odesílat e-mailem, do zprávy e-mailu, prosíme, uveďte také kontakt na vás (nejlépe telefonní číslo). Jestliže zašlete žádanku předem, zjednoduší to a zrychlí systém objednání.
 • V případě, že nemůžete nebo neumíte zaslat žádanku prostřednictvím e-mailu, kontaktujte recepci Oddělení radiodiagnostiky na telefonním čísle +420 222 999 070, kde vám ochotně poradí, jak dále postupovat.

Originál vyplněné žádanky na MR s razítkem zdravotnického zařízení a podpisem lékaře přineste vždy s sebou na vyšetření.

* K výkonu vyšetření je nutné doložit originál žádanky, protože zdravotní pojišťovny v rámci prováděných kontrol požadují po zdravotnických zařízení předložení originálu žádanek v souladu s vyhláškami MZČR. Indikující lékař má povinnost originál žádanky pacientovi vydat, proto prosíme o součinnost.

* Žádanka by měla odpovídat aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta, proto doporučujeme lékařem předepsané vyšetření absolvovat co nejdříve. U starší žádanky (více než 6 měsíců od jejího vystavení) ověřujeme aktuálnost požadavku u lékaře, který ji vystavil, aby bylo vyšetření pacienta co nejvíce přínosné.

Děkujeme za pochopení.

 1. Žádanku na vyšetření magnetickou rezonancí vystavenou ošetřujícím lékařem (praktickým lékařem nebo lékařem specialistou – onkologem, ortopedem… apod.).
 2. Platnou kartičku zdravotní pojišťovny.
 3. Občanský průkaz.

 

Poučení pro pacienta Magnetická rezonance

Abychom Vás ušetřili případných obav z vyšetření, připravili jsme zde základní informace o magnetické rezonanci. Dozvíte se, co je to za vyšetření, co Vás čeká, jak dlouho vyšetření trvá a zda jsou při něm nějaká omezení.

Dotazník a poučení pacienta s MR vyšetřením

Informovaný souhlas s vyšetřením magnetickou rezonancí si můžete prostudovat v klidu domova. Vyplníte a podepíšete jej až při návštěvě Protonového centra.

NESMÍTE být vyšetřen magnetickou rezonancí, pokud máte:

 • implantovaný kardiostimulátor či defibrilátor,
 • kochleární implantát.

Pokud jste nositeli jakéhokoliv elektronického nebo kovového implantátu, případně cizího tělesa, neznamená to automaticky, že nemůžete být vyšetřeni na MR. Takovou skutečnost však musíte VŽDY PŘED objednáním se na vyšetření ohlásit personálu recepce a následně i obsluze MR zařízení, která kvalifikovaně rozhodne, zda můžete nebo nemůžete vyšetření podstoupit.

 

Přístroj pro vyšetřování magnetickou rezonancí (MR) umožňující kompletní diagnostiku onemocnění v oblasti hlavy, trupu, páteře, velkých a malých kloubů i mnohé pokročilé vyšetřovací techniky (difúzní a perfúzní zobrazení a podobně).

Nadstandardně široký „tunel“, takzvané gantry, s průměrem 70 cm snižuje pocity stísněnosti při vyšetření i u značně citlivých pacientů. Navíc u velké části vyšetření umožňuje polohovat pacienta tak, že hlavou do vyšetřovacího prstence vůbec nezajíždí.

Vyšetřovací stůl s nosností až 220 kg spolu se zmíněným širokým průměrem umožňuje vyšetřit i statné pacienty. Většinu vyšetření, u kterých je nutné řízení dechu pacienta, je možné provádět pomocí snímačů ve vyšetřovacím stolu, tedy bez dalších přídavných zařízení.

Přístroj je vybaven technologií, která snižuje obvyklý hluk při vyšetření až o 70 %. Zvláště je přizpůsoben pro diagnostiku nádorových onemocnění mozku, hlavy a krku, prsu a prostaty.

Hrazeno zdravotními pojišťovnami

Máte dotaz?

Využijte náš kontaktní formulář

  Máte žádanku?
  Poslat žádanku

  Přiložte prosím žádanku.

  Máte-li jakékoliv zdravotní potíže, nejdříve navštivte svého praktického lékaře, případně jiného lékaře s konkrétní specializací (ortopeda, chirurga apod.). Pokud váš ošetřující lékař shledá, že právě diagnostické vyšetření magnetickou rezonancí nebo PET/CT je pro vás vhodné, napíše vám žádanku na toto vyšetření… více zde